3ο Συνέδριο Καταγμάτων Ευθραυστότητας

Επιλέξτε
Ιατροί – μέλη του Ελληνικού Δικτύου Καταγμάτων Ευθραυστότητας.(ΔΩΡΕΑΝ)
Ιατροί- μη μέλη του Ελληνικού Δικτύου Καταγμάτων Ευθραυστότητας.(ΔΩΡΕΑΝ)
Ειδικευόμενοι ιατροί.(ΔΩΡΕΑΝ)
Επαγγελματίες Υγείας (Νοσηλευτές, Φυσικοθεραπευτές).(ΔΩΡΕΑΝ)
Φοιτητές.(ΔΩΡΕΑΝ)
Πότε;

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2021 9:00 πμ
-
Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021


Που;

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης και Online